Skip to main content
Logo

Crisis yng Nghymru

Rydym yn darparu cymorth un-wrth-un i bobl ddigartref yn Ne Cymru, ac yn datblygu atebion hirdymor i roi diwedd ar ddigartrefedd am byth.

English / Cymraeg

Gyda’n gilydd byddwn yn rhoi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru

Yng Nghymru mae ein tîm yn Abertawe yn darparu addysg, hyfforddiant a chymorth i bobl ddigartref yn Ne Cymru.

Rydym yn cynnal ymchwil i ddeall digartrefedd yng Nghymru ac yn ymgyrchu ar gyfer y newidiadau sydd eu hangen i roi diwedd arno am byth.

y newyddion diweddaraf

Monitor Digartrefedd Cymru

Mae adroddiad Monitor Digartrefedd Cymru ar gyfer 2015 yn monitro’r effaith ar ddigartrefedd o adferiad economaidd araf ac effeithiau diwygio lles a thai, ac yn dadansoddi tueddiadau allweddol o'r adroddiad sylfaenol ar ddigartrefedd a sefydlwyd yn 2012 hyd nes 2015. Mae hefyd yn amlygu tueddiadau sy’n ymddangos ac yn rhagweld rhai o’r newidiadau tebygol, gan nodi’r datblygiadau sy'n debygol o gael yr effeithiau mwyaf arwyddocaol ar ddigartrefedd yng Nghymru.

 

Monitor Digartrefedd Cymru

 

Ffyrdd lleol i gyfrannu

Gwirfoddoli

Defnyddio eich sgiliau i wneud gwahaniaeth yn eich ardal.


Gwirfoddoli i Crisis yng Nghymru
Ymgyrchu

Rydym yn ymgyrchu ar lefel leol a chenedlaethol i newid polisi ac arfer.  Gyda’n gilydd, gallwn roi diwedd ar ddigartrefedd.


Ymunwch â ni yn ein hymgyrchoedd diweddaraf
 
;