Skip to main content
Logo

De Cymru

Os ydych yn ddigartref, wedi bod yn ddigartref yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf neu mewn perygl o fod yn ddigartref, gallwch gael gafael ar ein gwasanaethau am ddim.
Rydym yn cynnig addysg, hyfforddiant a chymorth mewn hosteli, canolfannau dydd a lleoliadau cymunedol lleol yn Ne Cymru.

English / Cymraeg

Cysylltwch â ni

Cwblhewch y ffurflen isod gyda’ch rif ffôn neu gyfeiriad e-bost a byddwch yn clywed gennym o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Crisis Skylight Crisis Skylight De Cymru
163 Ffordd Saint Helens
Abertawe
SA1 4DQ
Opening hours

Nodwch nad yw ein swyddfa ar agor i’r cyhoedd. Cysylltwch â ni drwy ffonio, e-bostio neu’r ffurflen gyferbyn.

Contact us:

T:01792 674900

E:southwales@crisis.org.uk

Skylight Director

Ashella Lewis

Sut all Crisis eich helpu chi yn Ne Cymru

Bob blwyddyn rydym yn gweithio â miloedd o bobl i’w helpu iddynt ailadeiladu eu bywydau a gadael digartrefedd ar eu hôl am byth. Mae’r ffyrdd y gallwn ni helpu yn dibynnu ar anghenion a sefyllfa’r unigolyn.

Bydd un o’n harbenigwyr cyfeillgar yn treulio amser gyda chi a chynllunio beth sydd eu hangen arnoch. Gallwn eich helpu i:

Ddod o hyd i gartref ac ymgartrefu’n dda
Ddod o hyd i waith ac ymgeisio am swyddi
Ofalu am eich iechyd a’ch lles

Gwirfoddoli

Ymgyrchu

Gwirfoddoli yn Ne Cymru

Rydym yn aml yn cynnig rolau gwirfoddoli fel cynorthwywyr dosbarth yn cefnogi ein tiwtoriaid, yn ogystal â gweinyddwyr a mwy.


Gwirfoddoli yn Ne Cymru
Nid yw digartrefedd yn anochel

Ynghyd phobl ddigartref a'n cefnogwyr, rydym wedi cyflawni gwir newid.


Campaign
 
;